Leiter Jungwacht Santa Maria

_DSC0815.JPG

FABIAN STOCKER
Gruppenleiter & Scharleiter

Jahrgang: 2001
Gruppe: Goldmänner


E-Mail:

jw.santa@jubla.sh

MORITZ SCHUDEL
Gruppenleiter & Scharleiter

Jahrgang: 2000
Gruppe: Oregons
Kurse: GK

E-Mail:

jw.santa@jubla.sh

_DSC0802.JPG

NICOLAS GAUTSCHI
Gruppenleiter

Jahrgang: 1998
Gruppe: Oregons
Kurse: GK, GLK

DSC_8172.jpg

JUSTIN THOMEN
Gruppenleiter

Jahrgang: 1999
Gruppe: Oregons
Kurse: GK, GLK, SLK, EKK

_DSC0806.JPG

LUKAS MAURER​
Gruppenleiter

Jahrgang: 2001
Gruppe: Susis
Kurse: GK, GLK, SLK, EKK

_DSC0785.JPG

LASSE KUHN

Gruppenleiter

Jahrgang: 2001

Gruppe: Susis

Kurse: GK

_DSC0774.JPG

FABIAN TEMPINI

Gruppenleiter

Jahrgang: 2002

Gruppe: Susis

Kurse: GK, GLK

MORITZ HANGARTNER

Gruppenleiter

Jahrgang: 2001

Gruppe: Goldmänner

Kurse: GK, GLK

FABIO ZORDAN

Gruppenleiter

Jahrgang: 2000

Gruppe: Susis

Kurse: GK

_DSC0788.JPG

LAURENZ OMLIN

Gruppenleiter

Jahrgang: 2002

Gruppe: Susis

Kurse: GK, GLK

_DSC0784.JPG

MATTI KUHN

Gruppenleiter

Jahrgang: 2003

Gruppe: Goldmänner

_DSC0793.JPG

NOEL COGONI

Gruppenleiter

Jahrgang: 2003

Gruppe: Susis

_DSC0794.JPG

NICK HÖNEISEN

Gruppenleiter

Jahrgang: 2004

Gruppe: Susis

_DSC0800.JPG

TIM GMÜR

Gruppenleiter

Jahrgang: 2005

Gruppe: Goldmänner

Kurse: GK

_DSC0810.JPG

AARON JUNKER

Gruppenleiter

Jahrgang: 2004

Gruppe: Goldmänner

Kurse: GK

_DSC0812.JPG

ALEX GRUBER

Gruppenleiter

Jahrgang: 2004

Gruppe: Oregons

862aca8a-0d44-4276-a2e4-8485a4690f6b.JPG

MIRO PETROVIC

Gruppenleiter

Jahrgang: 2005

Gruppe: Oregons

Kurse: GK

kisspng-computer-icons-smiley-emoticon-h

MATTIA COTTI

Gruppenleiter

Jahrgang: 1999

Gruppe: Oregons

Kurse: GK, GLK, SLK

kisspng-computer-icons-smiley-emoticon-h

JOHANNES HAUSER

Gruppenleiter

Jahrgang: 2003

Gruppe: Oregons