Leiter Jungwacht Santa Maria

_DSC0815.JPG

FABIAN STOCKER
Gruppenleiter & Scharleiter

Jahrgang: 2001
Gruppe: Goldmänner


E-Mail:

jw.santa@jubla.sh

MORITZ SCHUDEL
Gruppenleiter & Scharleiter

Jahrgang: 2000
Gruppe: Oregons
Kurse: GK

E-Mail:

jw.santa@jubla.sh

_DSC0802.JPG

NICOLAS GAUTSCHI
Gruppenleiter

Jahrgang: 1998
Gruppe: Oregons
Kurse: GK, GLK

JUSTIN THOMEN
Gruppenleiter

Jahrgang: 1999
Gruppe: Oregons
Kurse: GK, GLK, SLK, EKK

LUKAS MAURER​
Gruppenleiter

Jahrgang: 2001
Gruppe: Susis
Kurse: GK, GLK, SLK, EKK

LASSE KUHN

Gruppenleiter

Jahrgang: 2001

Gruppe: Susis

Kurse: GK

_DSC0774.JPG

FABIAN TEMPINI

Gruppenleiter

Jahrgang: 2002

Gruppe: Susis

Kurse: GK, GLK

MORITZ HANGARTNER

Gruppenleiter

Jahrgang: 2001

Gruppe: Goldmänner

Kurse: GK, GLK

FABIO ZORDAN

Gruppenleiter

Jahrgang: 2000

Gruppe: Susis

Kurse: GK

LAURENZ OMLIN

Gruppenleiter

Jahrgang: 2002

Gruppe: Susis

Kurse: GK, GLK

_DSC0784.JPG

MATTI KUHN

Gruppenleiter

Jahrgang: 2003

Gruppe: Goldmänner

NOEL COGONI

Gruppenleiter

Jahrgang: 2003

Gruppe: Susis

_DSC0794.JPG

NICK HÖNEISEN

Gruppenleiter

Jahrgang: 2004

Gruppe: Susis

TIM GMÜR

Gruppenleiter

Jahrgang: 2005

Gruppe: Goldmänner

Kurse: GK

_DSC0810.JPG

AARON JUNKER

Gruppenleiter

Jahrgang: 2004

Gruppe: Goldmänner

Kurse: GK

_DSC0812.JPG

ALEX GRUBER

Gruppenleiter

Jahrgang: 2004

Gruppe: Oregons

MIRO PETROVIC

Gruppenleiter

Jahrgang: 2005

Gruppe: Oregons

Kurse: GK

MATTIA COTTI

Gruppenleiter

Jahrgang: 1999

Gruppe: Oregons

Kurse: GK, GLK, SLK

JOHANNES HAUSER

Gruppenleiter

Jahrgang: 2003

Gruppe: Oregons